Adresa :

Država : Croatia
Grad: Sveta nedjelja
Poštanski broj: 10000
Ulica : Industrijski odvojak 8 - Novaki

Telefon: +385 33 71 175
Fax: +385 23 71 204

MB: 00514250
OIB: 84515892678

Žiro-račun: 2360000 – 1101462245
Temeljni kapital: 1.200.000,00 kn


Prikaži T.T.T d.o.o. na većoj karti